הרשמהיומן אאוטלוקצור קשר
 

תחומי הכינוס (Themes)

 • מפגשים רב-תרבותיים בחינוך בגיל הרך
 • מפגשים בין הכשרה להוראה, מחקר ופרקטיקה בגיל הרך
 • מפגשים בין פרספקטיבות שונות: ילדים, הורים וצוות חינוכי, יועצים ומטפלים

נושאים מפורטים (Strands)

 • ערכים ואתיקה בחינוך ובמחקר בגיל הרך
 • קשיים של ילדים בהקשרי חיים שונים
 • התמודדות עם אתגרים בגן ובמעון
 • מפגשים בין ילדים, הורים ומחנכים, פנים-אל-פנים ובאמצעות מגוון של טכנולוגיות, עם מסגרות טכנולוגיות מתקדמות
 • רציפות ומעברים – מעברים בין-תרבותיים, מעברים בין שפות, מעברים בין מסגרות חינוך וכיו"ב  
 • מציאות פוגשת מדיניות – השלכות לחיי התינוקות, הפעוטות, הילדים ומשפחותיהם
 • שיח, שפה, חברה ואוריינות בגיל הרך
 • מפגשים בין היבטים רגשיים, חברתיים, קוגניטיביים ופיזיים בגיל הרך
 • הערכה וקוריקולום - דרכים ודילמות
 • מפגשים עם ספרי ילדים
 • חינוך רגיל וחינוך מיוחד – שניהם ביחד וכל אחד לחוד
 • מפגשים בין פרספקטיבות של ילדים לבין אלו של מבוגרים